پکیج های آگهی

پلن هایی با کسب و کار شما رشد می کنند

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

بستهC.V بایه

اولین قدم برای تبدیل شدن به همه چیز که می خواهید باشید.
رایگان

آیا شما با تعدادی از کسب و کارهای انتقال و همچنین سیاستگذاران بین المللی کار می کنید.

 • 2 تنها نمایش
 • دسترسی به 10 رزومه
 • C.V برای 10 روز نمایش داده می شود
 • بدون داوطلب مورد علاقه در تقاضا
 • بدون پشتیبانی حقوقی

بستهCV حرفه ای

اولین قدم برای تبدیل شدن به همه چیز که می خواهید باشید.
30 تومان فقط

آیا ایمیل شما با تعدادی از کسب و کارهای انتقال و همچنین سیاستگذاران بین المللی کار می کند.

 • 5 نمایش
 • دسترسی به 15 رزومه
 • داوطلب مورد علاقه در تقاضا
 • C.V برای 15 روز نمایش داده می شود
 • پشتیبانی حقوقی 24/7

بسته CV ویژه

اولین قدم برای تبدیل شدن به همه چیز که می خواهید باشید.
50 تومان فقط

آیا ایمیل شما با تعدادی از کسب و کارهای انتقال و همچنین سیاستگذاران بین المللی کار می کند.

 • 10 نمایش
 • دسترسی به 30 رزومه
 • نامزد مورد علاقه در تقاضا
 • C.V برای 30 روز نمایش داده می شود
 • پشتیبانی حقوقی 24/7

آن چه که ما داریم

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

 • جستجو CV

  اسماعیل در سالهای آینده با تعدادی از شرکت های پرداخت کننده و سیاست گذاران بین المللی همکاری داشته است.

 • مشخصات کارکنان

  و از آنجا که ما اهمیت ارتباط متقابل را درک می کنیم، مردم را قادر می سازد تا آپدیت های بی نظیری را برای تلفن همراه ارسال کنند.

 • تبلیغ یک کار

  میلیون ها نفر از ما در حال حاضر به سرویس های موبایل به جای حساب های بانکی متکی هستند، بنابراین ما به طور مستقیم به آنها انتقال می دهیم.

خرید بسته های اضافی C.V

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

بستهC.V بایه

رایگان
 • 2 تنها نمایش
 • دسترسی به 10 رزومه
 • C.V برای 10 روز نمایش داده می شود
 • بدون داوطلب در تقاضا
 • بدون پشتیبانی حقوقی
پیشنهاد C.V ویژه

بستهCV حرفه ای

30 تومان فقط
 • 5 نمایش
 • دسترسی به 15 رزومه
 • داوطلب مورد تقاضا
 • C.V برای 15 روز نمایش داده می شود
 • پشتیبانی حقوقی 24/7

بسته CV ویژه

50 تومان فقط
 • 10 Views
 • Access to 30 Resumes
 • Caniddate Featured On Demand
 • C.V displayed for 30 days
 • Premium Support 24/7

بستهCV نامحدود

99 تومان فقط
 • نمایشهای نامحدود
 • دسترسی به 60 رزومه
 • داوطلب مورد علاقه در تقاضا
 • C.V برای 60 روز نمایش داده می شود
 • پشتیبانی حقوقی 24/7

بسته یک

50 تومان
 • دسترسی به 60 رزومه
 • داوطلب مورد علاقه در تقاضا
 • C.V برای 60 روز نمایش داده می شود
 • نمایشهای نامحدود