دسته بندی ها

یک حرفه بهتر وجود دارد. ما به شما در پیدا کردن آن کمک خواهیم کرد. ما اولین گام ما برای تبدیل شدن به همه چیز شما که می خواهید برمیداریم.

مشاغل ویژه

یک حرفه بهتر وجود دارد. ما به شما در پیدا کردن آن کمک خواهیم کرد. ما اولین گام ما برای تبدیل شدن به همه چیز شما که می خواهید برمیداریم.

فرایند ثبت نام در شهر هنرمندان

 • ثبت شغل / انتخاب شغل

  _ در صورت دارا بودن حساب کارفرما، شغل

  خود را ثبت و هنرجوی مورد نظرتان را انتخاب کنید.

  _ در صورت دارا بودن حساب داوطلب، شغل

  مورد نظرتان را انتخاب کنید.

 • تکمیل پروفایل کاربری

  پس از ثبت نام وارد حساب کربری خود بشوید

  و پروفایل کاربری خود را تکمیل کنید

 • ثبت نام کنید

  با توجه به (کارفرما/داوطلب) بودن

  در سایت ثبت نام کنید.

داوطلبان

 • Score 10%Skills 5%

  test11283085

  , ,
  • 25
  • 50
  • 75
  • 100
  • Poor
  • Fair
  • Good
  • Excellent
 • Score 10%Skills 5%

  test44472162

  , ,
  • 25
  • 50
  • 75
  • 100
  • Poor
  • Fair
  • Good
  • Excellent
 • Score 10%Skills 5%

  test45910022

  , ,
  • 25
  • 50
  • 75
  • 100
  • Poor
  • Fair
  • Good
  • Excellent
 • Score 10%Skills 5%

  test2514058

  , ,
  • 25
  • 50
  • 75
  • 100
  • Poor
  • Fair
  • Good
  • Excellent
 • Score 10%Skills 5%

  test30033089

  , ,
  • 25
  • 50
  • 75
  • 100
  • Poor
  • Fair
  • Good
  • Excellent
 • Score 10%Skills 5%

  test40083449

  , ,
  • 25
  • 50
  • 75
  • 100
  • Poor
  • Fair
  • Good
  • Excellent
 • Score 10%Skills 5%

  fendero

  , ,
  • 25
  • 50
  • 75
  • 100
  • Poor
  • Fair
  • Good
  • Excellent
 • Score 10%Skills 5%

  deltonsun

  , ,
  • 25
  • 50
  • 75
  • 100
  • Poor
  • Fair
  • Good
  • Excellent
 • Score 10%Skills 5%

  claimtrainnn

  , ,
  • 25
  • 50
  • 75
  • 100
  • Poor
  • Fair
  • Good
  • Excellent
 • Score 10%Skills 5%

  beastrenj

  , ,
  • 25
  • 50
  • 75
  • 100
  • Poor
  • Fair
  • Good
  • Excellent
 • Score 10%Skills 5%

  simplesmuser

  , ,
  • 25
  • 50
  • 75
  • 100
  • Poor
  • Fair
  • Good
  • Excellent
 • Score 97%

  لوری راموس

  بازیگر , , Pakistan
  • 25
  • 50
  • 75
  • 100
  • Poor
  • Fair
  • Good
  • Excellent
 • Score 92%

  کاتلین مورنو

  کارشناس بازاریابی , , Pakistan
  • 25
  • 50
  • 75
  • 100
  • Poor
  • Fair
  • Good
  • Excellent
 • Score 92%

  پیتر پارکر

  مدیر بانک , , united-kingdom
  • 25
  • 50
  • 75
  • 100
  • Poor
  • Fair
  • Good
  • Excellent
 • Score 92%

  تاد اوونز

  سرپرست مالی در استودیو , , united-kingdom
  • 25
  • 50
  • 75
  • 100
  • Poor
  • Fair
  • Good
  • Excellent
 • Score 92%

  والری کیم

  معلم , , united-kingdom
  • 25
  • 50
  • 75
  • 100
  • Poor
  • Fair
  • Good
  • Excellent
 • Score 92%

  والتر کمپبل

  سرپرست مالی در شرکت , , united-kingdom
  • 25
  • 50
  • 75
  • 100
  • Poor
  • Fair
  • Good
  • Excellent
 • Score 92%

  کاترین الیوت

  مدرس دوره بازاریابی , , united-kingdom
  • 25
  • 50
  • 75
  • 100
  • Poor
  • Fair
  • Good
  • Excellent